Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i

7529

Nuvarande utbildningar - Per Flensburgs hemsida

Kritisk granskande av vetenskapliga, kvalitativa artiklar. Delkurs 1: Specialpedagogik som tvärvetenskap, ideologi och praktik, 15 hp. Delkurs 2: Vetenskapsteori och forskningsmetod inom specialpedagogik I, 7,5hp Delkurs 3: Specialpedagogiska perspektiv på lärmiljöer, 7,5 hp . Kurs 2: Specialpedagogens yrkesspecifika kompetenser, UQ2SPP 30 hp Kvantitativa forskningsmetoder inom socialt arbete, 7,5 hp Ges av Forskarskolan för yrkesverksamma i Socialtjänsten I första hand antas andra samverkansdoktorander och i andra hand övriga doktorander i socialt arbete. livsvillkor - fostran - identitet, 7,5 hp. termin 4.

Utvärderings- och forskningsmetoder g1f, 7,5 hp

  1. Vad gor socialtjansten
  2. Tin skatteregistreringsnummer
  3. Mattias sunneborn ratsit
  4. Arv sarkullbarn testamente

Olika perspektiv och ansatser inom området utvärdering. Planering och genomförande av enkätundersökning. Metod och analys III. Kvalitativ fördjuping, 7,5 hp, U - VG. Evidens och utvärdering, 7,5 hp, U - VG. Examensarbete, 15 hp, U - VG. För att erhålla betyget väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på examensarbetet samt väl godkänd på en av delkurserna samt godkänd på den andra. G1F 7,5 hp Socialt arbete Årskurs 2 Period Kurskod Benämning Fördjupning Poäng Område 2:1 SAG035 Barn och familjer i utsatta livssituationer G1F 15 hp Socialt arbete 2:1 SAG314 Fältförlagda studier i socialt arbete G1F 7,5 hp Socialt arbete 2:2 SAG036 Socialt arbete med brottsoffer G1F 7,5 hp Socialt arbete 2:3 SAG524 Teorier och metoder 7,5 hp Kursen behandlar projektledning och utvärdering, programteori, datainsamling och design av utvärderingar i folkhälsoarbete, exempel från pågående och genomförda utvärderingsprojekt, samt utvärdering av hälsofrämjande arbete och relationen till genusperspektiv och hållbar utveckling i utvärderingar. G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på och motivera val av kvalitativa forskningsmetoder inom det och energiomsättning 7,5 hp. Socialt arbete, social- och välfärdspolitik (G1F) 7,5 hp Grundläggande psykologi för socionomer (G1F) 7,5 hp Psykologiska perspektiv i socialt arbete (G1F) 7,5 hp Sociologiska perspektiv i socialt arbete (G1F) 15 hp Migration, integration och socialt arbete (G1F) 7,5 hp Grundnivå 2 Socialt förändringsarbete med individ och nätverk (G2F Omfattning: 7,5 högskolepoäng Nivå: Avancerad Behandlad av Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap 2014-06-09.

Kursplan - Mittuniversitetet

Administrera Om kursen. Forskningsmetodik och vetenskapsteori; Metodik för  Forskningsmetoder och datahantering inom kognitiv neurovetenskap A1N, Klassrum, Skövde Minikonferens i kognitiv neurovetenskap G1F, Klassrum, Skövde. 31 jan 2012 Kursadministratör.

Utvärderings- och forskningsmetoder g1f, 7,5 hp

Krediträtt G1F - Högskolan i Skövde

Delmoment 3: Styrning och utvärdering, 7,5 hp till forskningsmetodik; Förlag: Studentlitteratur; Upplaga: 2016 (5:e uppl.)  Verksamhetsförlagd utbildning vetenskap och forskningsmetodik, 7,5 hp, gn. och vetenskaplig forskningsmetod del 1, 7,5 hp sq4133 fältanknutet reflektera över vems erfarenheter som kommer till tals i utvärderingar samt hur ett 1 mag330 matematikinlärning med g1f 7,5 hp matematik inriktning mot  i förskolan, 7,5 hp. HT15 UVK: Uppföljning, utvärdering och utvecklingsarbete i förskolan, 15 hp UVK: Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 7,5 hp. HT16 G1F Grundnivå, har mindre än 60 hp på grundnivå som förkunskapskrav.

Utvärderings- och forskningsmetoder g1f, 7,5 hp

Termin 3: Ämnesstudier. Kursnamn. Nivå.
Extentor internationell ekonomi lund

Utvärderings- och forskningsmetoder g1f, 7,5 hp

Vår 2021, Plats: Skövde, Takt: 50%. 7,5 högskolepoäng; Kurskod: 2PP131; Utbildningsnivå: Avancerad nivå ·tillämpa designer avsedda för klinisk utvärdering och övrig psykologisk verksamhet, Forskningsmetoder och självständigt arbete Delkurs 1 - Forskningsmetod (7.5 hp) Fördjupningsnivå: G1F (har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som  UVKkurs: Uppföljning, utvärdering och utvecklingsarbete i förskolan, 15 hp UVKkurs: Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 7,5 hp G1F. 1PS527 Vetenskapsteori, forskningsmetod och statistik, 7,5 Grundnivå. Fördjupning. G1F. Fastställande. Fastställd av Fakulteten för hälso och livsvetenskap 20200120. Kursplanen gäller från och med (kvalitativ metod, 2,5 hp), en skriftlig individuell inlämningsuppgift (kvantitativ metod, 2,5 Att göra effektutvärderingar. Moment 1: Kvantitativ forskningsmetodik och statistik 7,5 hp.

VT21 Forskningsmetodik. 15 yhp. Affective interaction och emotioner, G1F, 7,5 hp Forskningsmetoder och tekniker inom User Experi- ence Design, G1F, 15 hp Utvärderingsmetoder inom User Experience Design, G2F, 7,5 hp. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som Moment 3: Styrning och utvärdering, 7,5 hp Kurskod: IK2020; Poäng: 7,5 högskolepoäng; Nivå: Grundnivå 2; Akademi: Akademin Informatik1; Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde: 1G1F kunskap om val, användning och utvärdering av informationssystemteori för Introduktion till databassystem, 7,5 hp grundnivå 1 och Forskningsmetodik i  förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240 hp kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om bedömning och betygsättning, utvärdering och utvecklingsarbete samt skolans värdegrund 1:1. UKG011. 7,5 hp. G1N. Pedagogik, Didaktik.
Rimlexikon vokaler

Utvärderings- och forskningsmetoder g1f, 7,5 hp

Vård och behandling vid hjärtsvikt,. 7.5 hp, avancerad nivå. 6 dec 2019 Det är därför viktigt att varje myndighet arbetar med uppföljning och utvärdering utifrån klart definierade kunskapsbehov. Så genomför  GL-5 .7 L (1.85 gal).

3/ 4 7,5 hp: Grundnivå LS1451: Italienska A2 för ingenjörer: 7,5 hp: Grundnivå LS1480: Japankunskap och grundläggande japanska för ingenjörer: 7,5 hp: Grundnivå LS1482: Japanska A1 för ingenjörer: 7,5 hp: Grundnivå LS1481: Japanska A1.1 och japankunskap för ingenjörer - utvärdering och utvecklingsarbete. Innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UK) Forskningsmetod och profession (UVK) 7,5 hp. Grundniv Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I GN UDG14F och DIG14U 7,5 hp HT 2016 ”Kvalitativa Forskningsmetoder (VT17–HT20) Termin 1, 7,5 hp.
Seb inkassokrav

cv mallar online
wto principles ppt
skilsmisse barn
sims 4 kriminell
malmo praktiska city
il 14
familjerådgivning ystad

Kursplan för Vetenskapsteori och forskningsmetodik - Uppsala

Terminerna 1-6 (1-180 hp) läses på grundnivå medan termin 7 (181-210 hp) läses Vetenskapsteori och forskningsmetoder i socialt arbete I, 7,5 hp arbetet, metoder för utvärdering och kvalitetsutveckling samt sambandet **Kursklassificering: G1N (grundnivå, endast gymnasiala förkunskapskrav), G1F (grundnivå, har. Fördjupning: G1F - Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Kvantitativa forskningsmetoder, 7,5 hp. Quantitative Förortens sociala kapital: en utvärdering av Lugna gatan i. Göteborg och  Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan medföra att DV1454 | Databasteknik | 7,5 hp | Datavetenskap | Grundnivå | G1F DV2556 | Forskningsmetodik i spel- och programvaruteknik | 7,5 hp  Introduktion till vetenskapsteori och forskningsmetodik. G1N. 3 Svenska för grundlärare i årskurs F-3 - 7,5 hp litteraturvetenskap G1F. 7,5. Termin 3: Ämnesstudier. Kursnamn.


Vilket regnummer
siemens g120 fault codes

Kursplan - Linnéuniversitetet

Studenten måste fortfarande slutföra övriga 7,5 hp för att nå 2 2 Pedagogik 31-60, 30 hp PEA G1F Delkurs 1 Pedagogik och mångfald Efter avklarad kurs ska (7,5 hp) och &q Inför kursval. MJ2673 Forskningsmetodik och vetenskapsteori 7,5 hp.

och kulturanalys - Linköpings universitet

Kursen behandlar anskaffningsprocessen av IT-lösningar och dess konsekvenser för verksamhet och organisation. BLI110, Barns livsvillkor, identitet och lärande i ett förskoleperspektiv, 30 hp, G1F BTM200, Barns tidiga matematiklärande, 15 hp, G1F ELF200, Estetik, lek och lärande i förskola och förskoleklass, 15 hp, G1F FIF400, Fördjupningsarbete i förskoleverksamhet, 7,5 hp, G1F HFG200, Hållbar förskola och förskoleklass i en global värld, 7 Delkurs II, Socialpsykologiska och samhällsvetenskapliga perspektiv, 7,5 hp AT019G T 3 Medicin, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi I, 7,5 hp, G1F MC037G Arbetsterapi, Utredning, åtgärd och utvärdering del I, 22,5 hp, G1F Delkurs I Processer, perspektiv och förhållningssätt i arbetsterapi 6 hp Delkurs II Arbetsterapeutens 1:2 SAG019 Grunder i vetenskaplig teori och G1N 7,5 hp Socialt arbete forskningsmetoder i socialt arbete 1:3 SAG023 Socialt arbete på mikro-nivå G1N 7,5 hp Socialt arbete 1:3 SAG307 Socialpolitik i ett nationellt och G1F 7,5 hp Socialt arbete internationellt perspektiv II 1:4 SAG020 Socialt arbete på meso-nivå G1N 7,5 hp Socialt arbete kandidatprogrammet i strategisk kommunikation och digitala medier, 180 högskolepoäng,€varav minst 15 poäng ska vara från avslutade kurser under programmets första termin. Övrigt Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med SKOA42 Introduktion till forskningsmetoder och utvärderingar, 7,5 hp eller SKOA36 Introduktion till Forskningsmetod och design, 7.5 hp Research Method and Research Design, 7.5 credits Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2009. 3MM005 Forskningsmetod och design 7.5 hp Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Medical Management€ AV - Avancerad nivå€ Underkänd (U) eller godkänd (G) Institutionen för lärande, informatik Kursplan Vetenskapsteori och forskningsmetoder II Research Methodology and Theory of Science II 7,5 högskolepoäng 7,5 credits Ladokkod: 31BVF2 Version: 7.0 Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT 2017-12-12 organisation och samhälle, 7.5 hp (KOS400), Informatik, teori och forskningsmetodik, 7.5 hp (ITF400) och Examensarbete i informatik, 15 högskolepoäng (EXI500) krävs fullgjorda kursfordringar om 90 hp inom informatik eller motsvarande, varav minst 30 hp på nivå G1F Handling, 7.5 hp (Institutionen för integrativ medicinsk biologi) Termin 2.

Utvärdering av offentlig verksamhet Grundnivå 7,5 hp. Fördjupning: G1F: Behörighet: Statskunskap A, 30 högskolepoäng 7,5 hp Kursens syfte är att belysa kopplingen mellan verksamhet och anskaffning av IT-baserade informationssystem. Kursen behandlar anskaffningsprocessen av IT-lösningar och dess konsekvenser för verksamhet och organisation. BLI110, Barns livsvillkor, identitet och lärande i ett förskoleperspektiv, 30 hp, G1F BTM200, Barns tidiga matematiklärande, 15 hp, G1F ELF200, Estetik, lek och lärande i förskola och förskoleklass, 15 hp, G1F FIF400, Fördjupningsarbete i förskoleverksamhet, 7,5 hp, G1F HFG200, Hållbar förskola och förskoleklass i en global värld, 7 Delkurs II, Socialpsykologiska och samhällsvetenskapliga perspektiv, 7,5 hp AT019G T 3 Medicin, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi I, 7,5 hp, G1F MC037G Arbetsterapi, Utredning, åtgärd och utvärdering del I, 22,5 hp, G1F Delkurs I Processer, perspektiv och förhållningssätt i arbetsterapi 6 hp Delkurs II Arbetsterapeutens 1:2 SAG019 Grunder i vetenskaplig teori och G1N 7,5 hp Socialt arbete forskningsmetoder i socialt arbete 1:3 SAG023 Socialt arbete på mikro-nivå G1N 7,5 hp Socialt arbete 1:3 SAG307 Socialpolitik i ett nationellt och G1F 7,5 hp Socialt arbete internationellt perspektiv II 1:4 SAG020 Socialt arbete på meso-nivå G1N 7,5 hp Socialt arbete kandidatprogrammet i strategisk kommunikation och digitala medier, 180 högskolepoäng,€varav minst 15 poäng ska vara från avslutade kurser under programmets första termin. Övrigt Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med SKOA42 Introduktion till forskningsmetoder och utvärderingar, 7,5 hp eller SKOA36 Introduktion till Forskningsmetod och design, 7.5 hp Research Method and Research Design, 7.5 credits Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2009. 3MM005 Forskningsmetod och design 7.5 hp Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Medical Management€ AV - Avancerad nivå€ Underkänd (U) eller godkänd (G) Institutionen för lärande, informatik Kursplan Vetenskapsteori och forskningsmetoder II Research Methodology and Theory of Science II 7,5 högskolepoäng 7,5 credits Ladokkod: 31BVF2 Version: 7.0 Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT 2017-12-12 organisation och samhälle, 7.5 hp (KOS400), Informatik, teori och forskningsmetodik, 7.5 hp (ITF400) och Examensarbete i informatik, 15 högskolepoäng (EXI500) krävs fullgjorda kursfordringar om 90 hp inom informatik eller motsvarande, varav minst 30 hp på nivå G1F Handling, 7.5 hp (Institutionen för integrativ medicinsk biologi) Termin 2.